Proiecte în desfășurare

“Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!”

Scopul proiectului “Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” este implicarea a 50 de copii și tineri cu vârsta între 8 și 18 ani în activități civice și de protecția mediului. 18 ateliere de lucru, o piesă de teatru, o excursie educativă centrată pe ideea de biodiversitate a zonei, o expoziție de desene și ecologizarea unui areal sunt activitățile în cadrul cărora participanții vor dobândi și vor transmite cunoștințe despre drepturi sociale, implicare civică, schimbări climatice, poluare și protecția mediului înconjurător.

Proiectul se adresează copiilor și tinerilor din localitatea Florești, județul Prahova și are drept obiectiv familiarizarea acestora cu modele de bune practici de participare civică. În acest fel, copiii și tinerii vor învăța să semnaleze problemele cu care se confruntă comunitatea și să caute soluții. Prin activitățile cu caracter public, cum sunt expoziția de desene și piesa de teatru, cunoștințele acumulate de copii și tineri vor fi transmise sub o formă creativă către populația locală: familiile extinse ale participanților, prieteni, reprezentanți ai autorităților și ai presei locale. În acest fel, întreaga comunitate va dobândi o mai bună conștientizare a problemelor existente și va căuta soluții pentru rezolvarea lor în cadrul unui efort colectiv.

Cele 18 ateliere de lucru vor aborda din punct de vedere teoretic două teme: implicarea civică și protejarea mediului. Participanții vor învăța care sunt drepturile lor sociale și cum le pot accesa, cu exemple concrete, corelate cu situația lor de zi cu zi. Vor fi discutate subiecte precum: rolurile și drepturile sociale, rolul fiecărui individ in societate, leadership, prejudecăți și stereotipuri, dreptul la identitate și nediscriminare, importanța votului și a participării civice a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor. Atelierele de lucru vor fi interactive. Fiecare participant va fi încurajat și susținut să se exprime. Pe lângă componenta teoretică, atelierele vor conține o parte practică, sub formă de jocuri și discuții libere.

De asemenea, participanții vor învăța despre influența pe care omul o are asupra naturii, schimbările climatice și efectele lor, importanța rezervațiilor naturale, precum și despre cum poluarea umană afectează calitatea vieții și biodiversitatea. Cu ajutorul experților de mediu, copiii și tinerii vor identifica principalele probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea:

  • calitatea apei, dată fiind proximitatea râului Prahova;
  • calitatea aerului, dată fiind proximitatea DN1 și a zonei industriale ce ține de orașul Ploiești;
  • gestionarea deșeurilor, depozitarea gunoiului menajer, colectarea selectivă a deșeurilor;
  • exploatarea eficientă și ecologică a terenurilor agricole;
  • riscul de expunere a comunității la inundații, secetă prelungită sau alte fenomene hidrologice și meteorologice, eroziune sau alunecări de teren.

Piesa de teatru și expoziția de desen vor exprima în fața adulților viziunea copiilor despre comunitatea în care trăiesc și problemele cu care se confruntă. Excursia pentru descoperirea biodoversității zonei și acțiunea de ecologizare vor pune participanții în contact cu mijloacele directe de acțiune în favoarea mediului pe care le au la îndemână. De asemenea, aceste acțiuni îi vor responsabiliza pe participanți și vor crea premisele ca ei să devină modele de comportament pentru alți membrii ai comunității.

Prin implementarea proiectului “Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!”, asociația We All Matter vizează creșterea capacității participanților de a conștientiza care le sunt drepturile și mijloacele de acțiune de care se pot folosi pentru a crește calitatea vieții lor și a familiei lor. Proiectul se adresează în mod special copiilor și tinerilor care provin din familii cu o situație socială modestă, care locuiesc într-o localitate insuficient deservită. Asociația se află la al treilea an de când intervine în comunitatea din Florești, timp în care a întreprins activități și proiecte educaționale, venind în sprijinul copiilor din medii vulnerabile și al familiilor extinse ale acestora.

Activitățile care privesc cunoașterea și protecția mediului se vor derula sub coordonarea experților Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE), care vor transmite pe înțelesul participanților cunoștințe și aplicații practice din domeniul meteorologiei. De asemenea, experții vor explica într-un mod intuitiv și ușor de urmărit efectele schimbărilor climatice asupra vieții oamenilor, precum și mjloacele de acțiune pe care le au la dispoziție micile comunități pentru a proteja mediul, pentru a contribui la păstrarea biodiversității în proximitatea localității și pentru a contribui activ la decizii și politici locale cu privire la păstrarea unui mediu curat și sănătos. 

Proiect derulat de asociația We All Matter, în parteneriat cu Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este implicarea a 50 de copii și tineri cu vârsta între 8 și 18 ani în activități civice și de protecția mediului.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

„Împreună reușim! Ateliere psihoeducaționale pentru copii, părinți și profesori”

Din luna martie 2020, odată cu începerea pandemiei, școala s-a derulat aproape exclusiv online. Copiii, profesorii și părinții s-au văzut dintr-odată nevoiți să învețe, să lucreze, să păstreze contactul cu apropiații, din fața unui dispozitiv. Deși s-au găsit o serie de soluții care să le permită îndeplinirea activităților cotidiene la nivel practic, există un aspect important care nu a fost suficient exploatat în această grabă de a continua „să funcționăm”: starea emoțională a celor implicați.

Proiectul „Împreună reușim! Ateliere psihoeducaționale pentru copii, părinți și profesori” vine ca răspuns la această problemă decelată în urma intervențiilor socio-educative derulate de Asociația We All Matter în comunitățile vizate și își propune să îi susțină pe copii în înțelegerea/gestionarea contextului actual și să îi împuternicească pe părinți și profesori pentru ca ei, la rândul lor, să îi poată susține.

Intervențiile noastre îi vor sprijini pe elevii adolescenți să traverseze cu bine perioada pandemiei, în care contactele sociale cu prietenii și colegii lor sunt limitate, să identifice și să își gestioneze emoțiile, să recunoască și să știe să intervină în cazul în care ei sau prietenii lor sunt victime ale bullyingului, să învețe să își exprime și să își argumenteze ideile, să își cunoască drepturile și să le ceară asertiv. 

Abordarea pluridisciplinară a proiectului, care vizează și lucrul cu persoanele resursă din viața copiilor (părinții și profesorii), constă în susținerea tuturor celor implicați în acest proces în înțelegerea, acceptarea și găsirea de soluții adaptate nevoilor lor pentru fiecare situație întâmpinată. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 6 luni (15 martie – 14 septembrie 2021) și se adresează unui număr de 110 persoane (60 de copii, 30 de părinți și 20 de profesori), care vor participa la 35 de ateliere de susținere emoțională. Acestea se vor desfășura online și vor fi susținute de specialiști în domeniul psihologic și psihoeducațional.

Proiectul este derulat de Asociația We All Matter cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Valoarea acestui proiect este de 14997,5 euro.

Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul esteadministrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și FrivillighetNorge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 Euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.org.”

Clubul de lectură pentru copii

Proiectul Clubul de Lectură pentru Copii este derulat de Asociația We All Matter, finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

Ideea proiectului a plecat de la o serie de studii conform cărora, în România, rata analfabetismului funcțional în rândul copiilor depășește 42%, ceea ce înseamnă că aceștia pot citi un text, dar nu îi înțeleg sensul, nu îl pot reda și, implicit, nu reușesc să acumuleze nicio informație. În rândurile de mai jos vă prezentăm pe scurt intervenția demarată în comunitățile din Florești (Prahova) și Braniștea (Galați), pentru a diminua acest fenomen. Aceasta constă în organizarea de întâlniri online, la fiecare 2 săptămâni, în cadrul cărora discutăm câte o poveste/carte, pe care copiii o primesc și o citesc înainte de întâlnire. Toți copiii primesc același set de 5 cărți, adaptate vârstei și nivelului lor de înțelegere. Ne dorim ca ei să descopere cititul din plăcere, dincolo de lecturile obligatorii de la școală.

Întâlnirile sunt susținute de către membrii echipei noastre, cu formare în domeniile cultural și socio-psihologic, cu posibile intervenții punctuale din partea unor colaboratori externi, cu experiență în lucrul cu copiii.

Proiectul se adresează unui număr de 50 de elevi de gimnaziu, din mediul rural, care provin din familii modeste, cu venituri reduse și se derulează în parteneriat cu școlile din localitățile vizate.

Dintre obiectivele propuse menționăm creșterea interesului copiilor pentru citit, înțelegerea textului și capacitatea de a-l reda ulterior, îmbogățirea vocabularului, asimilarea de informații despre diferite subiecte abordate în cărți. Copiii participanți sunt împărțiți în grupuri mici, astfel încât, în cadrul unei întâlniri, fiecare să își poată exprima părerea în legătură cu ceea ce a citit.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 4 luni, între 01 septembrie și 31 decembrie 2020.
Clubul de lectură îi ajută pe copii să își lărgească orizonturile, să descopere lucruri noi, să-și exprime și argumenteze propriile idei și să gândească ”outside the box”.

Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Acesta a apărut din dorința de a echilibra și a optimiza procesul de micro-finanțare a ONG-urilor tinere, a instituțiilor publice non-administrative și a grupurilor informale/de inițiativă.

#StartONG #ImplicareaFaceDiferenta #KauflandRomania #ActforTomorrow
#weallmatter #cutotiicontam #sustineeducatia #clubuldelecturapentrucopii

Campanie Anti-Bullying

Bullying-ul a fost și este încă unul dintre fenomenele sociale negative cel mai des întâlnite, mai ales în școli, fără a se limita însă la ele. Pentru a înțelege implicațiile pe care bullying-ul le poate avea la nivel fizic, psihic și emoțional, echipa WAM își propune să meargă în școli din mediul rural și să discute cu copiii și cu profesorii despre acest subiect, din păcate, mereu de actualitate.

Momentan însă, în această perioadă, având în vedere situația de izolare generată de pandemie și închiderea școlilor, acest proiect se derulează în mediul online.

Cu ajutorul prezentărilor adaptate pe grupe de vârstă, copiii vor afla în detaliu care sunt tipurile de bullying și ce implică fiecare dintre acestea, care sunt participanții la bullying și care este rolul fiecăruia, cum pot acționa și reacționa pentru a depăși situațiile dificile în care sunt adesea puși.

De asemenea, echipa noastră organizează și o serie de întâlniri cu cadrele didactice, în care sunt aduse în discuție diferite aspecte legate de bullying cu care acestea s-au confruntat de-a lungul timpului și în care se propun soluții în vederea gestionării prompte și eficiente a acestor situații neplăcute și chiar periculoase.

Abia așteptăm să ne vedem și față în față și să reușim împreună! Cu toții contăm!

Asociația We All Matter a fost înființată în 20.09.2018, în baza OG 26/2000, este acreditată ca furnizor de servicii sociale conform certificatului de acreditare AF 005975/2018 și este înscrisă în Registrul Unităților de Cult pentru care se acordă deduceri fiscal conform Deciziei nr. 8118447/28.02.2020. CIF: 40037645

Dacă vrei să fii la curent cu activitățile și proiectele noastre, înscrie-te la newsletter!

Copyright © 2021 Asociatia We All Matter. Toate drepturile rezervate. Politica de Confidențialitate | Politica Cookie | contact@weallmatter.ro